Biuro Rachunkowe Beata Patrys

Biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie, poparte pozytywnymi rekomendacjami klientów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy przygotowani na pracę zdalną (księgowość online).

 

Księgowość to nie tylko nasza praca, ale również pasja!

 

Nasze Biuro pomaga zapracowanym przedsiębiorcom, zajmując się kwestiami rachunkowymi, ewidencyjnymi i podatkowymi.

Większość przedsiębiorców wie, jak trudno wygospodarować na to cenne wolne chwile, które najchętniej przeznaczamy na rozwój własnego Biznesu.

Profesjonalna księgowość wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy, a także biegłego poruszania się w przepisach prawa podatkowego.

Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność, oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

 

MASZ PYTANIA? NAPISZ:biuro.hurtex@op.pl

Tel 796 234 446

https://biurorachunkoweinfo.pl

 

 Biuro Rachunkowe Beata Patrys

ul. Dębowa 11

49-130 Tułowice

NIP 9910298633

 

DOSTĘP DO SWOICH DANYCH 24/7

Odkryj nowoczesną księgowość online, która wspiera rozwój Twojej firmy. Dzięki naszej usłudze masz bieżący dostęp do danych swojej firmy 24/7.

W szybki sposób wystawisz faktury swoim kontrahentom, nie płacąc dodatkowo za program do wystawiania faktur. Otrzymasz bezpłatnie program do fakturowania działający w chmurze, z którego będzie można przesłać zdalnie faktury do biura rachunkowego.

Sam wygenerujesz zestawienia i raporty do pobrania i druku.

Rozwijaj swój biznes.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWYCH

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w PZU S.A.

 

 

W ramach usługi prowadzenia PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

ü dokonujemy odpowiednich zapisów w PKPiR,

ü prowadzimy ewidencję VAT,

ü prowadzimy ewidencję środków trwałych,

ü sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych i księgujemy odpisy amortyzacyjne,

ü ustalamy wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,

ü sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT , JPK-7M, bądź JPK-V7K.

Wszystkie zapisy i ewidencje dostępne są dla klienta on-line poprzez udostępnienie dostępu dla klienta do platformy biura rachunkowego. 

W uzgodniony sposób klient otrzymuje informację o wynikach swojej firmy i o obliczonych podatkach.

 

W ramach usługi prowadzenia  RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO:

ü prowadzimy ewidencję przychodów celem ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego,

ü prowadzimy rejestr zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,

ü sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT , JPK-7M, bądź JPK-V7K,

ü prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

ü sporządzamy rozliczenie roczne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela (PIT-28).

Wszystkie zapisy i ewidencje dostępne są dla klienta on-line poprzez udostępnienie dostępu dla klienta do platformy biura rachunkowego. 

W uzgodniony sposób klient otrzymuje informację o wynikach swojej firmy i o obliczonych podatkach.

 

Zakres usług KADROWO-PŁACOWYCH obejmuje:

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

ü sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,

ü przygotowanie dokumentów do zatrudnienia,

ü sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń,

ü prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

ü rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,

ü sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R,

ü kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,

ü przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS,

ü sporządzanie rocznej informacja dla osoby ubezpieczonej,

ü wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach/wynagrodzeniu,

ü wystawianie świadectw pracy,

ü prowadzenie akt personalnych pracowników,

ü monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,

ü wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

 

 

INNE USŁUGI świadczone przez biuro:

Oprócz podstawowej oferty księgowej i rachunkowej Biuro rachunkowe oferuje też szereg usług dodatkowych:

ü pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,

ü przygotowywanie pism, wyjaśnień do organów administracji państwowej w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,

ü inne usługi uzależnione od problemów zgłaszanych przez klienta,

 

ü ponadto oferujemy dla osób prywatnych rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT), wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego.

 

logo
pokaż
wszystkie

Biuro Rachunkowe Beata Patrys