FK Group Alina Urbańska

FK Group Alina Urbańska to nowoczesne biuro rachunkowe, które oferuje swoim klientom prowadzenie księgowości on - line oraz stacjonarnie.

Istnieje możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta.

Podejmując współpracę z naszym biurem otrzymujesz dostęp do systemu informatycznego, który umożliwia między innymi: wystawianie faktur, dostęp do dokumentów 24h/7,  kontrolę poziomu należności i zobowiązań ,  usprawnienie relacji z klientami (system CRM), oraz zyskasz więcej czasu na prowadzenie własnej firmy. Zastosowane innowacyjne rozwiązania w księgowości pozwalają nam na szybki przepływ informacji. Dzięki analizom dostępnym online będziesz zawsze wiedział, w którą stronę podąża Twój biznes.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakładaniu jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek.

Za pierwsze 3 miesiące współpracy z naszym biurem  dostaniesz 50 % rabatu.

To co nas wyróżnia:

 • Atrakcyjne rabaty oraz ceny ustalane indywidualnie dla klienta
 • Dostosowujemy się do potrzeb klientów
 • Rzetelna, profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa
 • Oferujemy możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio od klienta, przyjmujemy również dokumenty drogą elektroniczną (skany), pocztą, kurierem lub klient może przekazać dokumenty osobiście w formie papierowej do siedziby biura
 • Wysoka jakość świadczonych usług, poparta wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości 
 • Ustawiczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy 
 • Możliwość kontaktu także w dni wolne

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (PKPiR) i rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji przychodów (Ryczałt ewidencjonowany)
 • prowadzenia pełnej księgowości (Księga handlowa)
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • wyprowadzania zaległości

Uproszczone formy ewidencji tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa:

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo- księgowego z dostępem online
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • OBSŁUGA JPK
 • oraz inne czynności związane z prowadzeniem uproszczonej księgowości

 Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie ewidencji pracowników oraz zleceniobiorców
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych oraz przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych, przygotowywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11), rozliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatników .

Pełna księgowość to znaczy  Księga handlowa:

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo- księgowego prowadzonego on - line z możliwością dostępu w każdej chwili,
 • Prowadzenie ewidencji VAT i innych 
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (osób fizycznych, osób prawnych )
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, statystycznych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji np. PCC
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Obsługa transakcji zagranicznych (WDT, WNT itp.)
 • OBSŁUGA JPK 
 • Opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont
 • oraz wiele innych czynności związanych z prowadzeniem pełnej księgowości

Zapraszamy do współpracy

 

logo
pokaż
wszystkie

FK Group Alina Urbańska