KUBRA Ewa Waśkiewicz

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
  • prowadzenie ewidencji przychodów (Ryczałt)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie i dostarczanie do urzędu informacji podsumowujących VAT oraz VAT UE , wysyłka plików JPK
  • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

 

logo
pokaż
wszystkie

KUBRA Ewa Waśkiewicz