Małgorzata Brzuszkiewicz BIURO RACHUNKOWE

 

Obsługujemy różne firmy zarówno małych jak i dużych przedsiębiorców   w województwie pomorskim . Specjalizujemy się również w obsłudze Wspólnt Mieszkaniowych , fundacji, stowarzyszeń.

Zajmujemy się obsługą finansową -Książka Przychodów i Rozchodów  oraz pełną obsługą Kadrowo-Płacową. 

Przyjdź, a dostaniesz na pierwszy miesiąc 50 % rabatu.
Przy przejściu z innego biura dajemy Ci 30 % rabatu przez pierwsze 2 miesiące.

To co nas wyróżnia:

 • Atrakcyjne rabaty oraz ceny ustalane indywidualnie do klienta
 • Dostosowujemy się do potrzeb klientów
 • Rzetelna, profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa
 • Oferujemy możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio od klienta, przyjmujemy również dokumenty poprzez pocztę lub scanowane.
 • Wysoka jakość świadczonych usług, poparta gruntowną wiedzą w zakresie księgowości , kadr-płac , podatkach 
 • Ustawiczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy 
 • Możliwość kontaktu także w dni wolne

DO NASZYCH USŁUG NALEŻY kompleksowa obsługa firm pod względem księgowym, rachunkowym oraz kadrowo-płacowym oparta o aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie księgowości.

Pełna księgowość to znaczy  Księga handlowa:

 • Opracowanie Polityki rachunkowości i planu kont
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo- księgowego prowadzonego online z możliwością dostępu w każdej chwili,
 • Prowadzenie ewidencji VAT i innych 
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (osób fizycznych, osób prawnych )
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych, statystycznych
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Przygotowywanie innych deklaracji np.PCC
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Wystawianie faktur 
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Obsługa transakcji zagranicznych (WDT, WNT itp.)
 • OBSŁUGA JPK 

oraz wiele innych czynności związanych z prowadzeniem pełnej księgowości.

Rozliczamy dotacje otrzymane w ramach prowadzonych projektów.

Uproszczone formy ewidencji tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa:

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych z wykorzystaniem systemu finansowo- księgowego z dostępem online
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Kontrola dokumentów pod względem formalno -rachunkowym
 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT
 • Reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • OBSŁUGA JPK

oraz inne czynności związane z prowadzeniem uproszczonej księgowości .

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych oraz przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie ewidencji pracowników oraz zleceniobiorców
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
 • Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych, przygotowywanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11), rozliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatników .

Oferujemy kompleksową pomoc przy założeniu działalności gospodarczej / spółki:

 • Sporządzamy dokumentację niezbędną do założenia firmy bez względu na formę organizacyjno-prawną
 • Pomagamy klientom we wszystkich aspektach działalności
 • Osobom rozpoczynającym działalność oferujemy atrakcyjne zniżki przy obsłudze finansowo-księgowej.

Zapraszamy do współpracy z nami.

 

   

logo
pokaż
wszystkie

Małgorzata Brzuszkiewicz BIURO RACHUNKOWE