NetLuuk Łukasz Gnabasik

W ramach usług księgowych oferujemy:

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z sporządzeniem deklaracji podatkowych VAT oraz PIT,

– obsługę kadrowo-płacową wraz z rozliczeniami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

– reprezentację klienta podczas kontroli,

– oprogramowanie online do zarządzania firmą wfirma z możliwością stałego podglądu sytuacji finansowej firmy (przepływy pieniężne, kalkulacja podatków) wraz z funkcją prowadzenia magazynu, ewidencji sprzedaży, panelu e-pracownik oraz OCR (automatycznym odczytem faktur, który umożliwia dostarczenie dokumentów w formie skanu bezpośrednio do księgowej),

– pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, w przygotowaniu wniosków, bilansów, przygotowanie deklaracji GUS.

NetLuuk posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

logo
pokaż
wszystkie

NetLuuk Łukasz Gnabasik