SuperBiuro - Biuro Rachunkowe s.c. Judyta Konieczna, Karolina Bedczak

          Zakres usług

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych i większych firm oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych. Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku.

   Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy a obsługę księgową pozostawić nam.

   

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowienie warunki współpracy.

  W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28 
  Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.

  W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności: 

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych 
  Księgi handlowe
 • Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy. 

  W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności: 

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8 
  • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald 
  • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
  Kadry i płace
 • Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy. 

  W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności: 

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
  • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
  • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
  • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
  • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz Prośba o ofertę. Mogą Państwo wysłać zapytanie o ofertę lub o kontakt telefoniczny - zadzwonimy  do Państwa.
logo
pokaż
wszystkie

SuperBiuro - Biuro Rachunkowe s.c. Judyta Konieczna, Karolina Bedczak