Usługi Dla Firm Renata Fruba

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe w zakresie:
- prowadzenia ewidencji ryczałtowych,
- prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
- prowadzenia Ksiąg Handlowych,
- prowadzenia ewidencji dodatkowych(m.in. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przebiegu pojazdu),
- prowadzenia Kadr i Płac,
- prowadzenia rozliczeń z Urzędami Skarbowymi
- prowadzenia rozliczeń z ZUS
- inne

Zapraszamy do współpracy osoby rozpoczynające jak i prowadzące już działalność gospodarczą.

logo
pokaż
wszystkie

Usługi Dla Firm Renata Fruba