USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE Anna Hoge

 

Oferujemy kompleksową obsługę firm. 

Zakres obsługi księgowej obejmuje między innymi:

·         prowadzenie ksiąg rachunkowych

·         prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów

·         prowadzenie rejestrów podatku VAT

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych

·         kompleksowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym

·         sporządzanie wszelkich wymaganych przepisami prawa deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatkiem VAT

·         kompleksowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

·         przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych

·         bieżącą oraz kompleksową reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W zakresie oferty kadrowo-płacowej:

·         rozliczanie z ZUS, US

·         prowadzanie dokumentacji pracowniczej

·         sporządzanie list, płac, rachunków

·         sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

 

Zapraszam do współpracy

 

brak logo
pokaż
wszystkie

USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE Anna Hoge