Kadry i płace online
Łączymy kadrowych z pracownikami

Twoja praca jeszcze nigdy nie była tak prosta. Przekonaj się i wypróbuj za darmo przez 30 dni.

Sporządzanie umów

Łatwe tworzenie umów o pracę, zlecenie i o dzieło wraz z rachunkami za wypłaty

Deklaracje i raporty

Generowanie i wysyłka e-deklaracji do ZUS i Ministerstwa Finansów, integracja z e-ZUS i Płatnikiem

Ułatwienia dla kadrowych

Aktywny terminarz z zadaniami, generowanie raportów w jednym miejscu, elektroniczne teczki

Ewidencja czasu pracy

Rozliczanie zwykłych godzin pracy i nadgodzin (50% i 100%), ewidencjonowanie nieobecności pracowników

Dokumentacja do ZUS

Generowanie i wysyłka między innymi ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA zarówno za właściciela firmy, jak i pracowników

Elektroniczne akta osobowe

System do zarządzania aktami osobowymi, połączony z aktywnym terminarzem i tworzeniem zadań

Ewidencja czasu pracy

System pozwala na prowadzenie weryfikacji przepracowanych przez pracownika godzin z rozróżnieniem na godziny zwykłe, nadliczbowe wypłacane oraz zamienne na inne terminy, a także godziny nocne.

Funkcja ta umożliwia również dodawanie różnego rodzaju nieobecności związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi.

Rozwiązania wspomagające pracę biura

Dzięki internetowej technologii oprogramowanie łączy pracę kadrowych, księgowych i klientów biura rachunkowego online

Generowanie umów

wygodny system do tworzenia umów
o pracę, zleceń i o dzieło

Rozliczanie wypłat

generowanie i rozliczanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych

Deklaracje ZUS i MF

integracja z eZUS i stroną MF znacznie upraszcza wysyłkę dokumentacji

Co zyskujesz?

Bezpłatne aktualizacje systemu

Gwarancja zgodności systemu z aktualnym stanem prawnym, częste aktualizacje i rozwój platformy

Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane są w profesjonalnych serwerowniach, posiadających najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

System posiada raporty ODO, rozwiązuje praktycznie większość problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych